BIROUL DE CREDIT S.A.

Informaţii de risc

Biroul de Credit

Servicii

Acasă

Despre noi

Contact

Servicii

Proiecte

Informaţii generale

Întrebări frecvente

Biroul de Credit

Sistemul Biroului de Credit se dezvoltă în 3 faze.

În faza I, care a fost pusă în funcţiune la data de 16 august 2004, participanţii transmit zilnic Biroului de Credit, în format electronic, informaţii referitoare la:

· debitori cu restanţe la plată mai mari de 30 de zile;

· fraudulenţi - persoane care au savârşit o infracţiune sau contravenţie în relaţia directă cu un participant, pentru care s-a emis o hotărâre judecătorească definitivă sau irevocabilă, după caz, sau prin acte administrative necontestate;

· declaraţii cu inadvertenţe - date neconforme cu realitatea furnizate de persoane fizice la momentul solicitării creditului.

În cadrul Fazei a II-a de dezvoltare a sistemului, aşa numita “fază pozitivă”, operaţională din data de 11 iulie 2005, sunt prelucrate informaţiile referitoare la toate produsele de tip credit, similare sau de asigurare acordate persoanelor fizice, informaţii provenite de la instituţii bancare şi non-bancare (societăţi de credit de consum, de leasing şi de asigurări), participante în Sistemul Biroului de Credit, precum şi informaţii despre fraudulenţi şi declaraţii cu inadvertenţe.

În cadrul Fazei a III-a de dezvoltare, începând cu luna martie 2009, Biroul de Credit a pus la dispoziţia participanţilor FICO® Score de la Biroul de Credit, construit pe baza unui model statistic internaţional aplicat bazei de date a Biroului de Credit. Scoringul Biroului de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, care arată probabilitatea ca o persoană fizică să-şi plătească în viitor ratele la timp.

Biroul de Credit, prin intermediul serviciului CRED-IT, pune aceste informaţii la dispoziţia participanţilor on-line, atunci cand aceştia le solicită în vederea acordării unui credit sau a monitorizării creditelor acordate.

Informaţia este furnizată, în termen de cateva secunde, sub forma Raportului de Credit.

De asemenea, Biroul de Credit pune la dispoziţia persoanelor solicitante, gratuit o dată pe an, Situaţia înscrierii în bazele de date ale Biroului de Credit, informaţie care conţine inclusiv numele participantului/participanţilor care au înregistrat aceste persoane.