Biroul de Credit

BIROUL DE CREDIT S.A.

Informaţii de risc

Disclaimer

Acasă

Despre noi

Contact

Servicii

Proiecte

Informaţii generale

Întrebări frecvente

Biroul de Credit

Aspecte juridice

Acesta este website-ul oficial al S.C. Biroul de Credit S.A..

Datele şi informaţiile sunt prezentate în website-ul Biroului de Credit numai în scopuri informative. Biroul de Credit nu este şi nu va fi legal responsabil în nici o circumstanţă pentru nici o inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site. O persoană care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunea sa pe informaţiile conţinute în acest website îşi asumă răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite.

Încercările de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site, cu excepţia deţinătorului său legal - Biroul de Credit, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca Biroul de Credit să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestui fapt.

Drepturile de autor asupra întregului conţinut al acestuia aparţin în totalitate Biroului de Credit. Biroul de Credit îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura website-ului în orice moment şi fără preaviz.