BIROUL DE CREDIT S.A.

Informaţii de risc

Biroul de Credit

Despre noi

Biroul de Credit

Acasă

Despre noi

Contact

Servicii

Proiecte

Informaţii generale

Întrebări frecvente

Înfiinţat la sfârşitul anului 2003 şi înregistrat la Registrul Comerţului în data de 16 februarie 2004, Biroul de Credit este o societate pe acţiuni care are ca acţionari 25 de bănci.

Societatea Biroul de Credit S.A. este membră a Asociaţiei Europene a Birourilor de Credit (ACCIS).

Obiectul de activitate al Biroului de Credit se referă la:

· Colectare/prelucrare date privind portofoliul de clienţi – persoane fizice ai participanţilor

· Informaţii/analize oferite participanţilor în scopul:

· identificării şi cuantificării riscului de credit

· creşterii calităţii creditelor

· diminuării riscului de fraudă şi protejării creditorilor

· Stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring)

· Consultanţă financiar-bancară

Principiile care stau la baza activităţii Biroului de Credit  sunt:

· Principiul reciprocităţii - participanţii care vor furniza informaţii de risc şi alte date aferente vor avea acces doar la acea categorie de informaţii din baza de date;

· Principiul confidenţialităţii

· Principiul imparţialităţii şi corectitudinii

· Principiul eficienţei în funcţionare

Colectivul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului de Credit este  dinamic, cu o bogată experienţă în domeniul financiar-bancar şi al tehnologiei informaţiei.

Conducerea executivă este asigurată de Şerban Marian Epure, Director General şi de Doru George Caliţoiu, Director General Adjunct.

 

· Acţionarii:

· Membrii Consiliului de Administraţie: